Menu

Göteborg Centralstation

Arbete vid Göteborgs centralstation
​Högtrafikerade Hisingen är en del av ett större spårområde kring Göteborg Centralstation som ska anpassas efter det nya ställverket. Tack vare minutiös planering kunde Infranord utföra arbetet enligt tidplan utan onödiga stopp och förseningar i tågtrafiken.

Det komplexa projektet omfattade bland annat växelbyten, renovering av växlar, renovering och byte av signaler, slipersbyten samt byte av signalskåp. Fyra av Kville bangårds uppställningsspår renoverades och uppgraderades till tågspår. I Pölsebo och Kville lade Infranord dessutom in skyddsväxlar.

Inkopplingsscenariot var en riktig utmaning. Under inkopplingshelgen arrangerade Infranord kolonnkörning av tågrörelser som planerades noga ner till minsta detalj. Spåren kunde därför återlämnas i god tid innan disptidens avslut.

"Vi har arbetat länge med Infranord i en rad projekt och har generellt haft ett bra samarbete. Det är alltid ordning och reda i projekten där medarbetarna försöker lösa uppgiften på bästa sätt. Infranord besitter djup järnvägskompetens vilket vi har haft nytta av, inte minst i det här projektet där arbetet har utförts under pågående spårtrafik." säger Anders Sundberg på Trafikverket.