Menu

Infranord banar väg i Norge

Järnvägsarbete vid Minnesund i Norge

2011 inleddes förberedelser för att räta ut järnvägen och bygga ett 60 kilometer långt dubbelspår som ska ge plats för både persontåg, godståg och framtida höghastighetståg.

Infranord Norge deltog genom att utföra förberedande arbeten som att borra för fundament och flytta kontaktledningsstolpar.


Under 2012 upphandlades anläggningen av spåren och Infranord vann ytterligare uppdrag.


Infranord erbjuder sina norska kunder hög kompetens och stora maskinella och personella resurser till ett konkurrenskraftigt pris.


Efterfrågan på kapacitet på järnvägen är hög i Norge, precis som i Sverige, och anläggningarna är på många håll i behov av upprustning. Norska staten har tredubblat sina investeringar i järnvägsprojekt för de kommande åren.