Infranord banar väg i Norge

Järnvägsarbete vid Minnesund i Norge

2011 inleddes förberedelser för att räta ut järnvägen och bygga ett 60 kilometer långt dubbelspår som ska ge plats för både persontåg, godståg och framtida höghastighetståg.

Infranord Norge deltog genom att utföra förberedande arbeten som att borra för fundament och flytta kontaktledningsstolpar.