Menu

Inlandsbanan

​​Ett spännande arbete under speciella förhållanden utfördes under 2013 på Inlandsbanan. Infranord rustade upp delar av Inlandsbanan mellan Storuman och Gällivare och bytte ut totalt ca 21 000 slipers och några mil räls.

Inlandsbanan
Eftersom Infranord genomförde två stora separata arbetsmoment samtidigt i närheten av varandra på samma sträcka var det viktigt att arbetet skedde i planerad takt. Slipersbytarna var beroende av att rälsbytet inte blev försenat, samtidigt som de själva följer tidplanen. 


– Den största utmaningen med dessa projekt är att det är så stora mängder material bortsett från rälsen som ska ut till arbetsplatsen. Materialet motsvarar cirka 2000 industripallar och det geografiska läget ommöjliggjorde att det kunde köras ut med lastbilar. Istället fick vi transportera ut det med grävmaskiner med vagnar. Rälsen transporterades ut med tåg, berättade Roger Björklund, arbetsledare på Infranord.

Arbetsplatserna har varit spartanska, mitt ute i naturen har arbetslaget slagit upp tält och maten värmdes upp med spritkök.


Det var ungefär lika många mannar i slipers- och rälsprojektet. I projekt som detta är det viktigt att arbetet koordineras och att materialet körs ut på rätt platser i rätt tid osv. Under arbetets gång följdes arbetstakten upp noga för att se att de separata projekten rullade på och inte sinkade varandra.