Karlberg - nytt signalställverk

​Påsken 2008 genomfördes en historisk signalinkoppling i Karlberg strax norr om Stockholm central. Över 150 signaltekniker från hela Sverige deltog i arbetet.

​År 2007 påbörjades ett omfattande arbete med att bygga om signalställverket i Karlberg strax norr om Stockholms central. Arbetet var ytterst komplicerat eftersom tågtrafiken pågick som vanligt trots att omfattande förändringar genomfördes i anläggningen.

Den 1 och 2 december 2007 gjordes en första delinkoppling av det nya signalsystemet  vid Karlberg. Under påskhelgen 2008 var det dags för nästa stora inkoppling där 152 signaltekniker från hela Sverige hade kallats in för att delta i arbetet. Anledningen till ombyggnaden av signalsystemet var att antalet tåg stadigt ökar vilket kräver större kapacitet i ställverken.

Projektfakta

Projektet i Karlberg pågick under hela 2008 och avslutades vid årsskiftet till 2009