Midjan Göteborg

De arbeten som har utförts är ombyggnad av bangårdens norra del. Dessutom har bangården anpassats för att kunna ta emot europeiska höghastighetståg.

Följande gjordes i projektet:

  • Spåromläggningar och spårjusteringar 
  • Uppgradering av bangården 
  • Byggnation av 4400 meter spår, 37 växlar, 140 ledningsstolpar och 40 ledningsbryggor