Menu

Norra Stambanan

​Infranord fick Trafikverkets förtroende att hantera drift och underhåll av Norra Stambanan, en högt trafikerad och teknisk avancerad anläggning på 60 mil som sträcker sig mellan Gävle – Bollnäs – Ljusdal – Ånge.

En person håller sig i ett av Infranords tåg

​Uppdraget innebar att minska alla fel som orsakar förseningar och stopp i tågtrafiken. Exempel på  tågstörande fel var växelfel, kontaktledningshaverier, snöröjning med mera. Uppdragets omfattning var 5 år med förlängning på 1 + 1 år och totalt 7 år. Projektet påbörjades år 2008 och avslutades år 2015.

Trafikverkets behov var att säkerställa en väl fungerande tågtrafik med så lite driftstopp som möjligt. Insikten i det totala underhållsbehovet var svårt att överblicka med hänsyn till anläggningens längd och tekniska komplexitet.

Infranord startade projektet med en grundlig genomgång av hela järnvägsbanan för att göra en bedömning av banans skick utifrån resursbehov och rimlighetskrav ställda i upphandlingsunderlaget. Det man upptäckte var att det fanns många fler brister som behövde åtgärdas och som inte ingick i kontraktet. Exempel på brister var bland annat slipers som inte höll måttet och som behövde bytas ut för att säkerställa en längre hållbarhet. Något som alla parter tjänar på att åtgärda, för att minska antalet förseningar och avstängningar i tågtrafiken. Allt som upptäcktes utmed den 60 mil långa banan dokumenterades och låg till grund för den projektplanering som gjordes. Detta gav Infranord rätt förutsättningar att planera för resursbehovet under projektets alla tre faser, 2008-2013, 2014 samt 2015.

- Den grundliga undersökningen bidrog till att vår kund och vi själva fick ett bättre utgångsläge och samsyn beträffande järnvägens skick och vilka åtgärder som behövde göras respektive rekommenderades att man gjorde för att säkerställa en jämn och hög kvalité, berättar Jan Wallin som var platschef för hela projektet.

Projektet öppnade upp för en transparens genomgående i hela projektet vilket möjliggjorde för täta dialoger och snabbare beslutsgång vilket stärkte både förtroendet, säkerheten och relationerna mellan Trafikverket och Infranord. Transparensen bidrog även till att besiktningen gick smidigt och antalet fel minimerades.

- Det var ett oerhört komplext projekt med många fallgropar. Vårt framgångskoncept byggde på lyhördhet för kundens behov och krav, affärsmässighet kopplat till brister som vi såg behövdes åtgärdas samt noggranna avstämningar för att öka samsyn och trygghet i projektets alla faser. Vi gav helt enkelt kunden rätt förutsättningar att kunna äska mer pengar för att arbeta mer förebyggande, vilket innebar högre kvalité och hållbarhet på sikt, berättar Jan.

Resultatet blev att projektet höll tiden och levererade en hög standard för längre hållbarhet.

- Om vi inte hade legat i så som vi gjorde hade standarden dalat lite. Min inställning är att vi alltid ska höja standarden för en längre hållbarhet, något som alla i slutändan tjänar på, avslutar Jan Wallin, platschef för Infranord Region Norra.