Komplicerad byggnation avslutas före utsatt tid

Agnes Berg vid projektet Olskroken

- Till stor del tror jag att det beror på det täta samarbete vi haft med uppdragsgivaren. Vi har haft en öppen dialog där vi har kommit med lösningar och förslag på planering och justeringar i projektet, som har uppstått under arbetets gång, berättar Malin Gran, platschef för uppdraget.

Det har varit en komplicerad byggnation då Infranord har fått utföra uppdraget i deletapper, dels för det nya dubbelspåret anläggs bredvid befintlig linje, dels för att det varit fem mark- och broentreprenörer inblandade i uppdraget.

- Det har krävts mycket samordning med övriga entreprenörer. Men det är också säkert därför det blev så framgångsrikt. Vi har fått strukturera vårt arbete på ett helt annat sätt än hur vi vanligtvis arbetar, berättar Malin Gran.

Vanligtvis får Infranord uppdrag på en bit mark att bygga järnväg på. Sedan driver företaget hela uppdraget själv. I projektet Agnesberg-Olskroken är det både vägar, broar och mark som ska färdigställas, detta innebär fler steg i processen.

Malin Gran berättar att de tittade mycket på Infranords tidigare uppdrag som nyligen vann FIA-priset vid Malmö C före projektstart, för att samla erfarenhet av att samordna mellan olika företag.

Den stora samhällsnyttan
I och med trafikläggning på sträckan Agnesberg-Olskroken kommer pendlingstrafiken bli åtskilligt bättre. I framtiden ska pendlarna inte behöva ta sig in till Göteborgs central för att ta sig vidare med spårvagn. Vid station Gamlestan byggs ett resecentra där spårväg och järnväg möter varandra. Det är också där Infranord har fått ytterligare uppdrag med informationssystem på plattformen. Sträckan kommer också att ha ett flertal olika stationer mellan Trollhättan och Göteborg.