Sjöbangården i Kiruna

​I maj 2007 inleddes det omfattande arbetet att bygga om sjöbangården i Kiruna. Arbetet innebar bland annat att riva flytta och bygga ett stort antal växlar. I slutet av 2009 fick Infranord ett nytt uppdrag av LKAB att bygga 2 200 meter nytt upplagsspår.

​Arbetet på sjöbangården har inneburit byggnation av sex kilometer spår och montering av cirka sju kilometer kontaktledning inklusive stolplar och kontaktledningsbryggor. Utmaningen låg i att ombyggnaden skulle göras samtidigt som trafiken på Malmbanan rullade på som vanligt. Malmbanan trafikeras av cirka tolv tågset per dygn med en total last på 4 400 ton järnmalm per set. 

Det nya uppdraget åt LKAB innebar byggnation av 2 200 meter upplagsspår i två etapper. Det nya spåret byggdes också parallellt med befintligt trafikerat spår. 

Projektfakta

Arbetet avslutades i juni 2010.