Spåruppdrag i Kirunavaaragruvan

Två tunnlar i LKABs gruva i Kiruna

2013 fick Infranord i uppdraget att bygga järnväg 1365 meter under jord. LKAB valde Infranord som leverantör eftersom Infranord har en unik maskinpark. Samarbete var avgörande då det var många entreprenörer inblandade i projektet. 

Cirka 900 personer arbetar med att förbereda den nya nivån, med allt från tågräls till reparationsplatser, lastnings- tömnings- och tappningsplatser.

Uppdraget innebar att under speciella förhållanden med lite utrymme anlägga räls korta sträckor i taget med mycket svetsarbete.