Menu

Service

​Infranord är den ledande aktören i Sverige inom drift och underhåll av järnvägsanläggningar. Våra starkaste konkurrensfördelar är vårt unika kunnande om de svenska järnvägsanläggningarna, en hög teknisk kompetens, starkt fokus på säkerhetsfrågor och en välutrustad maskinpark med god geografisk täckning.

Mätning och underhåll av järnvägsspår

Infranord arbetar med att ta fram innovativa lösningar för järnvägen och föra infrastrukturen framåt. Vi har nyligen rustat upp maskinparken och säkerställt att rätt resurser ska finnas tillgängliga. Vi har också tagit fram ett nytt åtgärdspaket för att förebygga tågstörningar. Paketlösningen heter SpårEffekt och har skräddarsytts med tanke på förebyggande åtgärder som kan bidra till minskade störningar under vintern.

Genom extra omsorgsfulla besiktningar kan vi ge spårägaren information om vilka insatser som är nödvändiga på en anläggning. Det kan till exempel handla om växel- och spårbyten, spårriktning eller räls- och slipersbyten - åtgärder som Infranord kan hjälpa till att utföra.

Som största aktör på leverantörssidan är Infranord väl förberett för nya uppdrag. Infranord förfogar över nödvändiga resurser, har god kunskap om järnvägsanläggningarna i hela landet och arbetar proaktivt för att definera kommande behov.  

Infranord arbetar med att införa ett gemensamt arbetssätt i samtliga regioner. Det är ett led i vår strategi och syftar till att öka effektiviteten och säkerställer att våra kunder erhåller samma kvalitet och service oavsett var i landet arbetet utförs. Detta ökar också flexibiliteten och det går snabbare att genomföra förbättringar. Våra kunder märker detta genom att det blir kortare inställelsetid vid förflyttning av personal mellan olika projekt.