Utbildningar för SL

Utbildning pågår
Sedan 7 januari 2013 tillhandahåller Infranord AB grund- och repetitionsutbildningar gällande Trafiksäkerhetsinstruktioner (Tri) och elsäkerhet på uppdrag av Trafikförvaltningen SLL (Stockholms läns landsting).

Infranord AB erbjuder utbildningar som ger behörighet att vistas och arbeta inom spårmiljö.

Information om anmälan


Anmälan
Anmälan skickas till PA-center på utbildning.sl@infranord.se
Anmälningsblankett finns vid respektive utbildningsbeskrivning.

Kurskallelse
En kurskallelse går ut via mejl och sms i samband med att deltagare beretts en plats med information om datum tid, adress och lokal och eventuell övrig information.

Avbokning
Återbud till bokad utbildning skall ske minst fjorton (14) arbetsdagar innan kursstart till PA-center. Observera att full kursavgift debiteras om platsen inte avbokas i tid.

Övriga frågor
Har du några övriga frågor gällande utbildningar är du välkommen att kontakta PA-center per mejl utbildning.sl@infranord.se