Huvudtillsyningsman spåväg och järnväg (Kat 24,34)

Infranord Huvudtillsyningsman spåväg och järnväg (Kat 24,34)

Förkunskapskrav
Minst två års erfarenhet av tjänst som tillsyningsman. Bedömd som lämplig för uppgiften av arbetsledning.

Ålderskrav
Minst 20 år.

Hälsokrav
Godkänd hälsoundersökning samt drogtest utan anmärkning.

Läkarutlåtandet ska skickas in tillsammans med beställningsblanketten. I enlighet med SL:s föreskrifter SSÄ SÄB-0484 hälsoundersökning gällande trafiksäkerhet samt SSÄ SÄB-0478 Säkerhetsbestämmelse rörande missbruksförebyggande arbete i trafiksäkerhetshänseende inom TFs spår- och vägtrafik görs inga bokningar utan giltigt läkarutlåtande.

Regelbundna hälsoundersökningar ska sedan genomföras enligt nedan.

Förnyad hälsokontroll ska utföras:

- vart femte år till och med 45 års ålder,
- var tredje år i intervallet 46 till och med 59 års ålder,
- varje år från och med 60 års ålder.

Läkarutlåtande ska innehålla:

• Namn
• Personnummer
• Godkänd kategori/behörighet/paragraf
• Stämpel från läkarmottagningen
• Undersökningsdatum
• Underskrift av läkare
• Notering på läkarutlåtandet att drogtest är utfört utan anmärkning alternativt bifoga ett separat intyg för drogtest

Efter avbrott i säkerhetstjänst ett år eller mer skall ny undersökning samt drogtest genomföras.

Övrigt
Pris enligt offert.