Kat 19 Spår- och tunnelbehörighet Tunnelbana, spårväg och järnväg

Beställ kursanmälan

 

Ålderskrav
Minimiålder 18 år

Infranord Kat 19 Spår- och tunnelbehörighet Tunnelbana, spårväg och järnväg

Hälsokrav

Godkänd hälsoundersökning inklusive drogtest. Mer information om hälsokrav finns att läsa i SLs föreskrift SSÄ SÄB-0484 hälsoundersökning gällande trafiksäkerhet samt SSÄ SÄB-0478 Säkerhetsbestämmelse rörande missbruksförebyggande arbete i trafiksäkerhetshänseende inom TFs spår- och vägtrafik.

Läkarutlåtande för spår- och tunnelbehörighet
Beställning utlåtande av drogtest

Observera att vid grundutbildning får undersökningen inte vara äldre än sex månader vid utbildningstillfället. Läkarutlåtandet ska skickas in tillsammans med beställningsblanketten. I enlighet med SL:s föreskrifter görs inga bokningar utan giltigt läkarutlåtande. Regelbundna hälsoundersökningar ska sedan genomföras enligt nedan:

Förnyad hälsokontroll skall utföras:

- vart femte år till och med 45 års ålder,
- var tredje år i intervallet 46 till och med 59 års ålder,
- varje år från och med 60 års ålder.

Läkarutlåtande ska innehålla
• Namn
• Personnummer
• Godkänd kategori/behörighet/paragraf
• Stämpel från läkarmottagningen
• Undersökningsdatum
• Underskrift av läkare
• Notering på läkarutlåtandet att drogtest är utfört utan anmärkning alternativt bifoga ett separat intyg för drogtest

Efter förnyad hälsokontroll ska det nya läkarutlåtandet skickas till utbildningssamordnare för uppdatering I Sitrus BHR innan tidigare utlåtande förfaller.

Efter avbrott i säkerhetstjänst ett år eller mer skall ny undersökning samt drogtest genomföras.

Observera att för vidareutbildning inom TRI krävs hälsoundersökningen läkarutlåtande enligt BV-FS 2000:4

Kursfakta
Längd: 8 timmar
I utbildningen ingår praktisk övning.
Ladda ned kurshäftet Säkerhet i spår 2018

Aktuella kursdatum
Grund: 29/10, 12/11, 29/11
Periodisk: 13/11

Övrigt:
Efter genomförd utbildning gäller fastställda krav på utförande och repetitionsutbildning.

Pris:
2825 kr exkl moms per deltagare