Tågvarnare spårväg och järnväg (kategori 26,36)

Infranord Tågvarnare spårväg och järnväg (kategori 26,36)


Förkunskapskrav
     
Behörighet Kat 19 i Sitrus BHR

Ålderskrav
Minimiålder 20 år

Hälsokrav

Godkänd hälsoundersökning inklusive drogtest. Mer information om hälsokrav finns att läsa i SLs föreskrift SSÄ SÄB-0484 hälsoundersökning gällande trafiksäkerhet samt SSÄ SÄB-0478 Säkerhetsbestämmelse rörande missbruksförebyggande arbete i trafiksäkerhetshänseende inom TFs spår- och vägtrafik.

Godkänd hälsoundersökning om motsvarande arbetsuppgift utfärdad på Transportstyrelsens blankett Läkarutlåtande enligt BV-FS 2000:4

I enlighet med SL:s föreskrifter görs inga bokningar utan giltigt läkarutlåtande. Regelbundna hälsoundersökningar ska sedan genomföras enligt nedan.

Förnyad hälsokontroll skall utföras:
- vart femte år till och med 45 års ålder,
- var tredje år i intervallet 46 till och med 59 års ålder,
- varje år från och med 60 års ålder.

Läkarutlåtande ska innehålla:
• Namn
• Personnummer
• Godkänd kategori/behörighet/paragraf
• Stämpel från läkarmottagningen
• Undersökningsdatum
• Underskrift av läkare
• Notering på läkarutlåtandet att drogtest är utfört utan anmärkning alternativt bifoga ett separat intyg för drogtest

Efter förnyad hälsokontroll ska det nya läkarutlåtandet skickas i PDF-format via mail till utbildningssamordnare utbildning.sl@infranord.se för uppdatering i Sitrus BHR. Utlåtandet behöver vara utbildningssamordnare tillhanda innan tidigare utlåtande förfaller.

Efter avbrott i säkerhetstjänst ett år eller mer skall ny undersökning samt drogtest genomföras.

Kursfakta
Längd: 32 timmar
I utbildningen ingår praktisk övning.

Aktuella kursdatum
Grund: 3/12
Periodisk: 

Övrigt:
Efter genomförd utbildning gäller fastställda krav på utförande och repetitionsutbildning.

Pris:
Tågvarnare, 11 300 kr exkl moms per deltagare.