Tillsyningsman spårväg och järnväg (kategori 25,35)

Infranord Tillsyningsman spårväg och järnväg (kategori 25,35)

Beställ kursanmälan

Förkunskapskrav
Minst tre månaders erfarenhet av tågvarnartjänstgöring. Använd dokumenten nedan för att intyga förkunskapskraven och bifoga dem med beställningen.
TF tjänstgöringsintyg för TSM
Giltig behörighet för Heta Arbeten.

Ålderskrav
Minimiålder 20 år

Hälsokrav   

Godkänd hälsoundersökning inklusive drogtest. Mer information om hälsokrav finns att läsa i SLs SSÄ SÄB-0484 hälsoundersökning gällande trafiksäkerhet samt SSÄ SÄB-0478 Säkerhetsbestämmelse rörande missbruksförebyggande arbete i trafiksäkerhetshänseende inom TFs spår- och vägtrafik.

Godkänd hälsoundersökning om motsvarande arbetsuppgift utfärdad på Transportstyrelsens blankett läkarutlåtande enligt BV-FS 2000:4.

I enlighet med SL:s föreskrifter görs inga bokningar utan giltigt läkarutlåtande. Regelbundna hälsoundersökningar ska sedan genomföras enligt nedan.

Förnyad hälsokontroll skall utföras:

- vart femte år till och med 45 års ålder,
- var tredje år i intervallet 46 till och med 59 års ålder,
- varje år från och med 60 års ålder.

Läkarutlåtande ska innehålla
• Namn
• Personnummer
• Godkänd kategori/behörighet/paragraf
• Stämpel från läkarmottagningen
• Undersökningsdatum
• Underskrift av läkare
• Notering på läkarutlåtandet att drogtest är utfört utan anmärkning alternativt bifoga ett separat intyg för drogtest

Efter förnyad hälsokontroll ska det nya läkarutlåtandet skickas i PDF-format via mail till utbildningssamordnare utbildning.sl@infranord.se för uppdatering I Sitrus BHR. Utlåtandet behöver vara utbildningssamordnare tillhanda innan tidigare utlåtande förfaller.
Efter avbrott i säkerhetstjänst ett år eller mer skall ny undersökning samt drogtest genomföras.

Kursfakta
Längd: 48 timmar
I utbildningen ingår praktisk övning.

Aktuella kursdatum
Grund: Denna utbildning bokas in efter behov, kontakta utbildning.sl@infranord.se
Periodisk: 14/11

Övrigt
Efter genomförd utbildning gäller fastställda krav på utförande och repetitionsutbildning.

Pris
Tillsyningsman, 16 950 kr exkl moms per deltagare.