Menu

Hälsa & Säkerhet

Infranord arbetar fokuserat och prioriterat med hälsa och säkerhet. Arbetsuppgifter som exempelvis kontaktledningsbyte med en spänning på 16 kV, innebär stora risker. Såväl våra intressenter som Infranord sätter säkerhet för egen och inhyrd personal som högsta prioritet. Vi arbetar systematiskt med att minska olycksfrekvensen och har en nollvision vad gäller allvarliga olyckor.

Infranord verkar för säkra och hälsosamma arbetsplatser och för att låta hela verksamheten genomsyras av bolagets säkerhetsstyrningssystem.

Frågor relaterat hälsa-, el-, brand- och trafiksäkerhet har alltid högsta prioritet och är väl förankrat i organisationen. Vi månar om att alla, så väl Infranordare som inhyrd personal ska komma hem från sitt arbetspass med livet och hälsan intakt.  Alla som befinner sig på våra arbetsplatser ska följa våra Allmänna skydds- och ordningsregler.

Infranord liksom övriga branschaktörer samverkar med Trafikverket, Transportstyrelsen och andra organisationer. Bland annat vill Infranord utveckla branschgemensamma mätverktyg för säkerhet och arbetar med detta inom Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ). Infranord är även medlem i Forum för hantering av gemensamma trafiksäkerhetsrisker (FRI).