Menu

VARM 2019

 

Hur skapas långsiktig hållbarhet inom svensk järnväg?

Onsdagen den 20 november kl 12.00-13.00 delar Ida Lindgren sina erfarenheter som Hållbarhetsansvarig på Infranord. Vi bjuder de 100 första som anmäler sig på mat. Anmäl här

Plats:                 
Chalmers Tekniska Högskola
Sven Hultins Gata 6
Sal: SB-H1

 

Träffa Paula och Daniel under VARM (monter 50)

Entreprenadingenjör Paula Jungbjer, examinerad inom Väg och Vattenbyggnad på Chalmers 2019. Hon berättar om utmaningarna att bygga planskilda järnvägsspår i projekt Olskroken. Daniel Norling, utbildad inom Väg och Vatten på Chalmers 2007-2012, som idag arbetar som entreprenadingenjör i upprustningen av en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser mellan Göteborg och Lund, Varbergstunneln. 
VARM 2019s Facebookevent

Vi ses den 26:e november i Infranords monter 50 på VARM 2019. 

 

Fakta om Infranord

Verksamhet
Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden.

Anställda
1900 personer varav cirka 1300 tekniker.

Omsättning
4 miljarder SEK. 

Ägare
Infranord ägs till 100 procent av svenska staten.

Huvudkontor
Solna i Sverige

Dotterbolag
Norge