Menu

Ansök till Infranords Utbildningsspåret

Utbildningsspåret pågår från sommaren 2020 och ca 12 månader framåt. Det innehåller bland annat:

- Arbete på placeringsort inom vald teknikgren
- Säkerhetsutbildningar samt teknikspecifik utbildning, kan ske på annan ort
- Avsatt tid med mentor/handledare för att förstå yrket från grunden
- Möjlighet att få prova på Infranords samtliga teknikgrenar

Platserna på Utbildningsspåret 2020 är tillsatta. 

 

 

Vad är Utbildningsspåret? 

Fakta om Infranord

Verksamhet
Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden.

Anställda
1900 personer varav cirka 1300 tekniker.

Omsättning
4 miljarder SEK. 

Ägare
Infranord ägs till 100 procent av svenska staten.

Huvudkontor
Solna i Sverige

Dotterbolag
Norge