Ledige stillinger

Infranord er en av Nordens største jernbaneentreprenører. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter i et stimulerende arbeidsmiljø der våre medarbeidere trives. For å tiltrekke oss og beholde eksisterende medarbeidere, er det avgjørende for Infranord å være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skaper betingelser for sikkert arbeid med trivsel, godt lederskap og god utvikling. 

Kom og arbeid med oss!

Signalmontører 

Energimontørlærlinger