Vårt miljøarbeid

​Utgangspunktet for det målrettede miljø- og kvalitetsarbeidet vårt er innsikten om at det fremmer Infranords utvikling og fører til en stadig forbedring av virksomheten vår.

Infranord leverer service og vedlikehold samt om- og nybygging av jernbaner innenfor teknikkområdene bane-, el-, signal- og teleteknikk.

• Alle medarbeidere har et ansvar for miljøet og kvaliteten i sitt daglige arbeid, og alle medarbeidere skal engasjeres i miljø- og kvalitetsspørsmål gjennom opplæring og dialog.
• Vi arbeider aktivt for å redusere utslippene våre fra kjøretøy og maskiner som har påvirkning på luft, jord og vann.
• Kvalitetsarbeidet vårt skal bidra til å redusere tog- og trafikkforstyrrelser.
• Vi oppfyller relevante krav fra kunder og omgivelser, og følger gjeldende lovgivning.
• Vi har et aktivt samarbeid med kunder, leverandører og andre interessenter i miljø- og kvalitetsspørsmål.