Sertifiseringer for miljø og kvalitet

content_large_image19.jpg

Vi arbeider konstruktivt og målrettet med miljøspørsmål. Vi utarbeider for eksempel miljøplaner for arbeidet vårt og har rutiner for håndtering av farlig avfall og kjemikalier. Miljøarbeidet vårt forbedres stadig, blant annet gjennom investering i nye kjøretøy og maskiner med lavere utslipp.

Infranord er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2004. Medarbeiderne våre er meget miljøbevisste, og for oss er det en selvfølge at vi følger gjeldende miljølovgivning og at vi identifiserer og forebygger risiko for miljøpåvirkning tidlig i arbeidet vårt. Vi streber også etter å stadig minimere utslippene i naturen vår..
 
Infranord er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001:2008. Gjennom dokumenterte arbeidsmetoder, ryddighet og orden samt god planlegging leverer vi riktig kvalitet til rett tid og til avtalt pris.