Forretningsidé og visjon

content_large_image18_svetsar.jpg

Vi ønsker å oppnå vår visjon ved å tilby våre kunder mer jernbane for pengene gjennom sikkerhet, lønnsomhet og bærekraft.

 Vår forretningsidé

Infranord tilbyr de mest innovative løsningene på markedet, de mest effektive prosessene og den mest omfattende kunnskapen rettet mot kunder som:

• setter pris på at vi tar utgangspunkt i deres kunders behov
• vil forsikre seg om at de får riktig leveranse og service til rett pris
• verdsetter både harde og myke goder
• vil styrke yrkesrollene og posisjonene sine

Vår visjon
Vi utvikler fremtidens infrastruktur.

Hva vi gjør
Vi leverer komplette jernbanetekniske tjenester og entrepriser som bidrar til sikker, punktlig og miljøtilpasset trafikk.