Infranord Norge er tildelt kontrakt på Dovrebanen og Rørosbanen

Bane NOR har tildelt Infranord Norge kontrakt på svilleskifte på Dovrebanen og sporskifte på Rørosbanen. Anbudssummen er på 98 millioner kroner.

Svillebyttet på Dovrebanen gjennomføres fra midten av mai og fram til omtrent en uke ut i juni og dekker en strekning på 16 km mellom Drivstua og Oppdal. Arbeidet med Rørosbanen vil foregå i september og strekker seg over drøyt 11 km mellom Rustad og Rena. Infranords sporskiftemaskin (SPOT), P95 Matisa, er en av de sentrale maskinene som skal brukes.

– Oppdraget er et godt supplement til oppdragene som skal utføres i 2023 og vi vil ha en intensiv periode spesielt på forsommeren, sier Rolf Roverud, administrerende direktør i Infranord Norge.