Menu

Pressmeddelande

2021-09-13

Regeringen tillför en miljard kronor i järnvägsunderhåll

Under 2022 fortsätter regeringen att stärka den statliga transportinfrastrukturen genom att öka anslaget till underhåll av järnvägar med ytterligare en miljard kronor.

Tillskottet sker utöver den tidigare meddelade ökningen av järnvägunderhållet med 500 miljoner kronor per år under perioden 2021–2023. Satsningarna syftar till att öka takten i klimatomställningen, förbättra standarden och stärka tillgängligheten.

− För oss på Infranord är järnvägen det självklara valet för att skapa en mer hållbar och robust infrastruktur som gynnar hela samhället. Vi ser mycket positivt på de satsningar som regeringen gör för att stärka järnvägen och de vinster det ger genom minskad klimatpåverkan, bättre tillgänglighet och fler arbetstillfällen, säger Henrik Löfgren, vd för Infranord.

För att Sverige ska nå klimatmålen måste takten i klimatomställningen öka och transportsektorns utsläpp minskas. Regeringen vill därför flytta fler transporter från väg till järnväg för att bidra till ett mer miljövänligt transportsystem. I höständringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen även en sänkning av banavgifterna vilket gör det billigare för transportföretagen som kör på järnvägen.

− Just nu gör regeringen rekordstora satsningar i infrastruktur för att ställa om transportsektorn. Nu fortsätter vi det arbetet i budgeten för 2022 genom ytterligare satsningar på investeringar i järnvägen, på att stärka sjöfarten och på att flytta mer gods från väg till järnväg och sjöfart. Det här skapar jobb i hela landet och bidrar till att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.