Menu

Pressmeddelande

2021-04-28

Jan Bardell ny styrelseordförande i Infranord

Jan Bardell har utsetts till ny styrelseordförande i Infranord och efterträder därmed Eva Färnstrand. 

Jan Bardell ingår sedan 2019 som ledamot i Infranords styrelse. Bardell är VD i Climeon AB och har tidigare varit VD i flera Vattenfallbolag, VD och koncernchef i One Nordic AB samt Argynnis Group.

-    Järnvägens kapacitet att transportera både gods och passagerare gör den till en viktig hörnsten i byggandet av framtidens hållbara transporter. Det är inspirerande att vara med och bidra till Infranords resa mot ökad affärsmässighet inom detta viktiga segment, säger Jan Bardell. 

-    Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Jan Bardell och styrelsen i den fortsatta utvecklingen av Infranord. Under kommande år ser vi en stor satsning på järnvägsinfrastrukturen i Sverige och Norge där vi kan bidra med kompetens. Samtidigt vill jag tacka Eva Färnstrand för det viktiga arbete hon gjort för Infranord, säger VD Henrik Löfgren.

I samband med årsstämman lämnade Eva Färnstrand uppdraget som styrelseordförande, ett uppdrag hon haft sedan 2012. 

Under årsstämman valdes även Lucien Herly och Kia Orback Pettersson in som ledamöter i Infranords styrelse.