Menu

Pressmeddelande

2020-10-22

Förbättrat resultat och stärkt orderingång

Infranord kvartal 3 2020

Juli – september
•    Orderingången under perioden var 1 047 (776) MSEK 
•    Nettoomsättningen uppgick till 1 024 (993) MSEK
•    Rörelseresultatet uppgick till 43 (4) MSEK
•    Periodens resultat uppgick till 38 (11) MSEK
•    Resultat per aktie uppgick till 0,28 (0,08) SEK 
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 (27) MSEK

Januari – september
•    Orderingången under perioden var 3 163 (2 678) MSEK 
•    Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 7 003 (6 239) MSEK
•    Nettoomsättningen uppgick till 2 884 (2 944) MSEK 
•    Rörelseresultatet uppgick till 5 (-12) MSEK
•    Periodens resultat uppgick till 9 (-7) MSEK
•    Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,05) SEK 
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 142 (13) MSEK
•    Antal anställda (FTE) vid periodens utgång uppgick till 1 871 (1 919) 
•    Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning

-    Det är glädjande att de åtgärder som inleddes under första kvartalet tillsammans med den omorganisation som genomfördes den 1 april visar sig i ökad lönsamhet. Vi fortsätter vårt arbete med att stärka säkerhetskulturen.

Orderingången under andra kvartalet har stärkts och uppgick till 1 047 MSEK (776 MSEK), säger Infranords VD Henrik Löfgren.