Menu

Pressmeddelande

2021-06-10

Infranord vinner förnyat uppdrag för Norra Stambanan

Infranord har fått förnyat förtroende av Trafikverket att sköta basunderhållskontraktet på Norra Stambanan. Kontraktet löper över fem år med möjlighet till ytterligare två optionsår. Anbudssumman uppgår till 476 MSEK. 

 

-    Jag är stolt över att Infranord i och med kontraktet på Norra Stambanan befäster sin position som marknadsledande järnvägsentreprenör i Sverige, säger Henrik Löfgren, VD Infranord. 

-    Norra Stambanan är ett viktigt uppdrag för region Mitt och vi är mycket stolta över att få fortsatt förtroende att driva detta basunderhållskontrakt. Våra medarbetare har gedigen kompetens och vi ser fram emot att fortsätta arbeta proaktivt med underhållet av anläggningen, säger Johan Andersson, Regionchef Mitt, Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.