Menu

Pressmeddelande

2019-05-02

Infranord bjuder in Falköpingsbor till Öppet hus för att prova på järnvägsyrken

Den 4 maj bjuder järnvägsentreprenadbolaget Infranord in alla som är nyfikna på järnvägsbranschen till ett gratis Öppet hus. Deltagarna får bland annat prova på olika järnvägsyrken och se maskiner som Infranord bygger och underhåller järnväg med.

Öppet-Hus Resecentrum små Final

Falköping är den femte destinationen där Infranord arrangerar ett Öppet Hus för att erbjuda allmänheten möjlighet att prova på järnvägsyrken. I Falköping arbetar Infranord med totalt tre olika underhålls- och upprustningskontrakt.

FAKTA

Infranords största kontrakt i Falköpingsområdet är Basunderhåll järnväg, Västra Götaland Öst som innefattar all typ av underhåll mellan bandelarna 512 (Laxå-Falköping), 611 (Falköping-Alingsås), 552 (Gårdsjö-Håkantorp), 653 (Håkantorp-Herrljunga). Infranord ansvarar även för Drift och underhåll av icke linjebundna kraftförsörjningsanläggningar i distrikt Väst sedan 2016-09-01.

Regeringens anslag i den nationella planen för transportsystemet uppgår till 125 miljarder kronor för vidmakthållande åtgärder och 148 miljarder för nyinvesteringsprojekt. 

Järnvägsbranschen hanterar projektering, infrastruktur, underhåll, fordon, nybyggnation, person- och godstrafik och består av cirka 300 företag med sammanlagt 25 000 medarbetare. Närmare nittio procent av företagen är privatägda och branschen omsätter drygt 60 miljarder kronor. De företag som sysslar med ny- och ombyggnation av infrastruktur har i genomsnitt fem anställda och omsätter drygt sju miljarder kronor.

Behovet av kompetens ökar i takt med att allt fler går i pension. Prognosen talar för att drygt femtio procent av dagens järnvägskompetens kommer att pensioneras inom tio år.

Stationshuset i Falköping uppfördes 1857-1858 och fick namnet Falköping Ranten eftersom den byggdes en bit ifrån dåvarande staden vid gården Ranten. Stationen var en nyckelknutpunkt i den första statsbanenätet i Sverige. Södra stambanan mellan Falköping och Malmö anslöt här till Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg. Att resa mellan Stockholm och Malmö under 1860-talet innebar byte i Falköping. Under en tid fanns det två järnvägsstationer i Falköping: den nuvarande stationen i Ranten och en station närmare centrum som först kallades Falköping Stad. Efter 1931 bytte den namn till Falköpings Södra och samtidigt bytte stationen vid Ranten namn till Falköping Central.