Hållbart föredöme

Infranords arbete bidrar till att skapa en väl fungerande och effektiv järnväg som gör det attraktivt att flytta än mer gods- och persontransporter till järnväg. Ett väl utbyggt järnvägsnät bidrar till minskande koldioxidutsläpp, knyter människor närmare varandra, vidgar arbets- och bostadsmarknader samt gynnar näringslivets konkurrenskraft

Vad är hållbarhet för Infranord?
Infranord vill tillhandahålla järnväg och järnvägsunderhåll med kvalitet och på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Då bidrar Infranord tillsammans med spårägare, spårförvaltare och operatörer till hållbara resor och transporter för samhällets bästa. Det är för oss att vara ett hållbart föredöme.  

Bilden illustrerar Infranords värdekedja

 

Sara Selegran, Hållbarhetschef 
sara.selegran@infranord.se