Infranord Components

Infranord Components tillverkar och säljer utrustning för signalteknik samt prefabricerade järnvägsprodukter.

Majoriteten av Infranord Components kunder är externa, bland annat levererar vi till Trafikverkets materialservice som exempelvis säljer järnvägsspecifika komponenter till järnvägsentreprenörer. Produkterna färdigställs så långt det är möjligt i verkstaden i Nässjö för att minska tiden för installation ute i spåret. Exempel på uppdrag är att bygga nyckelfärdiga teknikbyggnader och skåp med el-, signal- och teleteknik.

Ökad hållbarhet genom återanvändning och cirkuläritet
För ökad ekonomisk och miljömässig hållbarhet återanvänder Infranord Components material i så stor utsträckning som möjligt. Bland annat renoveras begagnade signaler, växeldriv och motormanöverdon för att minska användningen av nytt material i produktionen.

Läs mer i Infranord Components Produktblad

Tjänster Infranord Components erbjuder

  • Prefabricerade järnvägsprodukter
  • Järnvägsspecifika komponenter
  • Nyckelfärdiga teknikbyggnader
  • Skåp med teknik - el, signal, tele

 

Frågor? Kontakta oss. 


Peter Cantby
Telefon: 076-104 84 51
components@infranord.se

"Vi har lång erfarenhet och specialistkompetens inom området komponent och prefab och har under många år arbetat fram standardiserade lösningar som uppfyller kvalitet- och miljökrav så att våra kunder ska få ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar"