Menu

Infranord Mätenheten

En tekniker använder mätverktyg

Utöver kärnverksamheten, drift och underhåll samt anläggning av järnväg, har Infranord en särskild enhet för maskinella mättjänster och oförstörande provning (OFP). Infranords verksamhet inom Mätenheten erbjuder olika typer av mättjänster och provning av räls. Löpande mätningar och kontroller av spåranläggningen ökar trafiksäkerheten och underlättar planering av drift- och underhållsarbeten.

Mätenheten är fristående från annan verksamhet inom Infranord för att kunna vara en oberoende part i samband med upphandlingar och leveransuppföljning.


Inom mätprodukter arbetar vi inom följande områden:

  • Maskinell tillståndsbedömning PDF
  • Kontaktledningsmätning
  • Oförstörande provning
  • Periodisk mätning
  • Utsättning inmätning PDF