Menu

Anläggning


Infranord  har en stark maskinflotta som är gemensam för Sverige och Norge. Vi tillhandahåller bemannade och obemannade spårgående maskiner och fordon både till våra egna järnvägsentreprenader och till externa kunder. Våra kompetenta medarbetare är redo att ta sig an de flesta projekt där våra kunder behöver oss.


Tjänster vi erbjuder inom anläggning

  • Fundamentsättning av borrade fundament (FST)
  • Spårbyggnation samt rivning av befintligt spår (SVM)
  • Spårbytesmaskin (P95)
  • Transporter av överskottsmassor vid ballastrening, utkörning av utfyllnadsmaterial samt upplastning av material vid växelläggning (MFS100 samt upplastarvagn)
  • Växelläggning med hjälp av Desec och Ameca (MPK)
  • Markundersökning (MUM)

 

Frågor? Kontakta oss. 


Maria Berling
Produktionschef
010-121 22 12
maria.berling@infranord.se

"Med en maskinflotta i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Våra fundamentsättningståg och spårbyggnadsmaskin ger oss en unik möjlighet att bidra i våra kunders projekt"