Liftmotorvagnar

 

Liftmotorvagn MTW.100

 • Fordonet är avsett för kontaktledningsarbete och utrustat med Palfinger lift, kran samt trådtryckare.
  Bästa nyttjande är vid ny och ombyggnadsprojekt men även vid felavhjälpning i underhållskontrakt.
 • Lift - Max höjdläge 16 m, max sidoläge 13 m
  Kran – Max lyftkapacitet 2400 kg (under särskilda förutsättningar)
 • Fordonet är klassat som storfordon och får i transport framföras som tåg i
  Sth 70 km/h.
  I arbetskörning kan maskinen framföras i 7 km/h ifrån liftkorgen.
 • Liftmotorvagnen får som dragfordon dra en vagn med en totalvikt på högst 25 ton.
 • Samtliga MTW 100 har EU steg IIIA klassade motorer. 

Liftmotorvagn QHZ

 • Fordonet är avsett för kontaktledningsarbete och utrustat med en Svabo lift samt en hydraulisk teleskopstång. Max höjdläge 11 m och max sidoläge 7 m.
 • Fordonet är klassat som storfordon och får i transport framföras som tåg i
  Sth 70 km/h.
 • I arbetskörning kan maskinen framföras i 7 km/h ifrån liftkorgen.
 • Liftmotorvagnen är utrustad med Schafenbergskoppel och upp till 4 fordon kan multipelkopplas. 

 

Vi finns för rådgivning och offertförfrågningar. Kontakta oss 

Maria Nilsson, Maskinägare Liftmotorvagnar: 
maria.nilsson@infranord.se Tel: 010-121 23 86