Menu

Uppdrag för SL

Tåg passerar tekniker som underhåller spåret bredvid

​I augusti 2012 tecknade Infranord ett drift- och underhållskontrakt för SL:s lokalbanor och pendeltågsdepåer. I uppdraget ingår bland annat att sköta underhållsplanering och reinvesteringsplanering. Det innebär att vi även ansvarar för att tillhandahålla de utbildningar som behövs. Då Infranord  har en väl etablerad utbildningsorganisation utbildar Infranord både för internt behov samt även för externa entreprenörer som arbetar på uppdrag av SL. Under fliken Utbildningar för SL finner du de utbildningar Infranord arrangerar.

Under fliken Avropstjänster finns möjlighet för beställare att göra avrop av tjänster för anläggningarna Saltsjöbanan, Tvärbanan, Nockebybanan och Pendeltågsdepåer.

Under fliken Spårarbetsplanering finner du information och möjlighet för kontakt för samordning och tilldelning av kapacitetstid i spår.