Menu

Spårarbetsplanering

Två tekniker planerar arbetet ute på spåret

Spårarbetsplaneringen är Infranords funktion för samordning och tilldelning av kapacitetstid i spår. Till spårarbetsplaneringen skall samtliga arbeten i eller i farlig närhet av spårområdet som har någon trafikpåverkan anmälas.


Vid planering av arbete i gatuspår gäller särskilda regler, en godkänd TA-plan från väghållare måste bifogas vid anmälan om arbete i spår.


Anmält arbete som inte kommer att utföras måste snarast avanmälas till spårarbetsplaneringen.

Vid frågor kontakta spårarbetsplaneringen
Tel  0771 – 65 65 00
E post: sparplan.sl@infranord.se


Anmälan om arbete i spår