Projekt

Arbete med järnvägsutveckling

Anläggning är Infranords näst största affärsområde och verksamhet bedrivs i Sverige och Norge.

Uppdragen kan omfatta nyanläggning eller byte av spår, ny- eller ombyggnation av signalsystem och ställverk, kontaktledningsarbeten, byten av slipers och växlar samt komplexa signalinstallationer. Vissa uppdrag, som ombyggnader av bangårdar och plattformar, tillhör de mest utmanande inom järnvägsteknik och fordrar spetskompetens och många års erfarenhet.

Uppdragens komplexitet inom anläggningsarbeten förstärks av att de mestadels genomförs under pågående trafik, inte sällan nattetid.