Projekt

Infranord har lång erfarenhet och kompetens inom anläggning och banarbete. Vi arbetar med egna, unika nybyggnadsmaskiner och effektiviserar våra processer kontinuerligt. Dessutom har vi känsla för detaljer och lyckas därför utföra våra uppdrag både snabbt, effektivt och kompetent.

Uppdragen kan omfatta nyanläggning eller byte av spår, ny- eller ombyggnation av signalsystem och ställverk, kontaktledningsarbeten, byten av slipers och växlar samt komplexa signalinstallationer. Vissa uppdrag, som ombyggnader av bangårdar och plattformar, tillhör de mest utmanande inom järnvägsteknik och fordrar spetskompetens och många års erfarenhet. 

Våra vanligaste tjänster inom

Anläggning 

 • Neutralisering
 • Spårbyggnation
 • Spårbyte
 • Spårriktning och växelriktning
 • Växelbyte
 • Slipersbyte

El 

 • Kabelförläggning
 • Kontaktledsningsbyte och bygge

Signal

 • Kabelsignal
 • Signalställverk 
 • ERTMS (European Rail Traffic Management System)

Tele

 • Informationsanläggning
 • Telekabel
 • Master för radio, telefoni 

Vi utför även bangårdsombyggnader samt markundersökningar inför projektering enligt gällande miljökrav.