Menu

Anläggning

Banarbete - Ny räls läggs

Infranord har lång erfarenhet och kompetens inom anläggning och banarbete. Vi arbetar med egna, unika nybyggnadsmaskiner och effektiviserar våra processer kontinuerligt. Dessutom har vi känsla för detaljer och lyckas därför utföra våra uppdrag både snabbt, effektivt och kompetent.

Våra vanligaste tjänster inom Anläggning: 

  • Neutralisering
  • Spårbyggnation
  • Spårbyte
  • Spårriktning och växelriktning
  • Växelbyte
  • Slipersbyte