SL Avropstjänster

​Med avropstjänster på banorna Saltsjöbanan, Tvärbanan, Nockebybanan och Spårväg City menas aktiviteter som Infranord erbjuder beställare av avropstjänster

Suddig bild på rälsläggare som passerar

​De avropstjänster som avses är främst:

Bemanning
Infranord erbjuder Skydds- och säkerhetsplanerare, arbetstågsförare, lotsar, tillsyningsmän, elsäkerhetsledare, tågvarnare, övrig säkerhetspersonal, el-signal-bantekniker mm.

Vi åtar oss naturligtvis även andra tjänster som kan behövas för att ni ska kunna utföra era arbeten på och kring ovanstående banor. Kontakta oss på mail avrop.sl@infranord.se eller telefon 0771-65 65 00.

Beställning