Menu

SL utbildningar

Infranord AB erbjuder både grund- och repetitionsutbildningar gällande Trafiksäkerhetsinstruktioner (Tri) och Elsäkerhet på uppdrag av Trafikförvaltningen SL.

Innan du bokar din utbildning vill vi uppmärksamma dig om de krav som ställs för att få gå din utbildning. Under varje utbildningsflik kan du läsa dig till både förkunskapskrav och hälsokrav för den aktuella utbildningen.

Vi vill även uppmärksamma dig om att det är Du som arbetsgivare som är ansvarig för att intyga att dina deltagare uppfyller de förkunskapskrav och hälsokrav som ställs.

Har du frågor om din utbildning?
Kontakta utbildning.sl@infranord.se