Menu

Hälsokrav

Hälsoundersökning
För att kunna genomföra din utbildning kräver SL att du som deltagare har ett giltigt läkarutlåtande inklusive drog- och alkoholtest.
För kat 19 grundutbildning krävs att läkarutlåtandet är max 6 månader gammalt vid utbildningstillfället.

Observera! I enlighet med SL:s föreskrifter görs inga bokningar för utbildning utan giltigt läkarutlåtande.


Blankett för läkarutlåtande
För att uppfylla SL:s krav ska följande blanketter användas för din hälsoundersökning:

För spår- och tunnelbehörighet: Kat 19

För säkerhetstjänst: BV-FS 2000:4

För förare: TSFS 2011:61

Läkarutlåtande ska skickas in tillsammans med beställningsblankett till: utbildning.sl@infranord.se

För mer information angående SL:s krav vid hälsoundersökning och dispensansökan se: SL:s hälsoföreskrift