Banverket Produktion bygger ERTMS på Botniabanan

Entreprenadkontraktet omfattar en signal- och teleentreprenad går ut på att bygga ihop ERTMS och ställverk 95 i Umeå. Arbetet pågår under ett halvår med start den 1 oktober 2009 och pågår fram till den 31 mars 2010.

2009-09-01