Menu

Om Infranord

En väl utbyggd och fungerande infrastruktur för järnvägstransporter är en viktig del i en samhällsstruktur och bidrar till ett lands tillväxt.

Nylagda järnvägsspår

Infranord är Nordens ledande järnvägsentreprenör. Vi bygger och underhåller järnväg med fokus på kundnytta, säkerhet, hållbarhet och lönsamhet. Infranord, som ägs av svenska staten, är den mest erfarna entreprenören på den svenska marknaden.

Infranords ambition är att bidra till högre standard, bättre punktlighet och högre kapacitet för järnvägen. Infranords medarbetare har hög anläggningskännedom och bred teknisk kompetens. Vi verkar inom drift och underhåll samt anläggning. Vi tar ansvar för både utförande- och totalentreprenader och levererar hög kvalitet och god service.

Fakta om Infranord

Bolag
Infranord är ett statligt bolag som ägs till 100 procent av svenska staten.

Anställda
1900 personer varav cirka 1300 tekniker.

Omsättning
3,9 MSEK

Verksamhet
Infranord har verksamhet inom anläggning, service samt övriga tjänster såsom tillverkning och renovering av järnvägsprodukter, mät- och maskintjänster.

Huvudkontor
Solna i Sverige

Regionkontor i Sverige
Gävle och Göteborg

Dotterbolag
Norge