Nya spår på sträckan Helsingborg-Billeberga

Uppdraget är en utförandeentreprenad och omfattar en två kilometer lång sträcka.

Beställare är Banverket Leverans som gick ut med förfrågan till flera entreprenörer men slutligen var Banverket Produktion ensam anbudslämnare.

2009-08-19