Proposition om bolagisering fastställd

Ur regeringens pressmeddelande:
 
"I propositionen föreslår regeringen att verksamheten vid Banverkets enhet Banverket Produktion överförs till ett eller flera av staten direkt eller indirekt helägda aktiebolag. Det nya bolagets verksamhet bör enligt regeringen vara att bedriva entreprenad-, drift- samt underhålls- och uthyrningsverksamhet inom områdena trafik, mark, bygg och anläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Bolagiseringen beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2010."

 

Läs hela propositionen

2009-09-10