Kvalitetspris kan gå till projektet Luleå Malmbangård

Förnyelse är den finaste formen av förändring, då den bygger på kombinationen av erfarenheter och insikt kring framtida behov. FIA skapades på initiativ av generaldirektörerna på Vägverket respektive Banverket i december 2003. FIAs huvudsakliga syfte är att samla hela den svenska anläggningsbranschen för att med gemensamma krafter skapa ett forum för nödvändig förnyelse.

Banverket ger bland annat denna motivering till ansökan om FIA:s kvalitetspris 2009:

Projektet har genomförts från beställning till färdigställande på 8 månader och trafikpåverkan har varit liten.
Denna samverkansentreprenad har jämfört med en traditionell entreprenad haft en betydligt smidigare och lättare hantering av ändrings- och tilläggsarbeten samt förtydliganden och frågor från parter under genomförandet.

 

FIA dagen hålls den 18 mars och nomineringarna ska vara klara i slutet av februari.

2010-02-11