Nu invigs Botniabanan - Infranord sköter drift och underhåll

Bild på Botniabanan under kontruktion

Botniabanan knyter ihop städer och tätorter längs Norrlandskusten vilket innebär effektivare godstrafik, bättre restider och ökad tillgång till arbete och utbildning för de boende längs kusten. Restiden för att åka tåg från Umeå till Stockholm beräknas bli ca 7 timmar. Botniabanan innebär även direkta kostnadsbesparingar för godstrafiken. Industrierna får en ökad möjlighet att transportera tungt gods eftersom banan klarar 25 tons axellast.
- För Infranord har byggande av miljardsatsningen Botniabanan involverat flera uppdrag och engagerat många medarbetare. Vi var bland annat den entreprenör som vann Botniabanans första BEST (Bana, El, Signal och Tele)-entreprenad år 2003. Infranords medarbetare kan känna stolthet över att banan nu driftsätts, säger Anders Edin, regionchef Nord, Infranord.
Per Sjöblom, arbetschef vid Infranord i Örnsköldsvik, berömmer beställaren Botniabanan AB.
- Botniabanan AB som är en av Infranords största kunder har hela tiden varit en professionell beställare.  Vi har haft flera komplicerade uppdrag vid Botniabanan som kunnat lösas tack vare våra kunniga medarbetare. Infranord har bland annat varit högst delaktig i byggnationerna vid Umeå- och Örnsköldsviks resecentrum, säger Per Sjöblom.
Per Sjöblom berättar även att Botniabanans tunnelsystem är en av utmaningarna i uppdraget ”drift och underhåll”. I tunnlarna droppar osedvanligt mycket vatten vilket innebär extra noggrann bevakning för att det inte ska bildas is. Infranords uppdrag drift- och underhåll av Botniabanan sträcker sig fram till 2012.

FAKTA/Botniabanan
- Bygget av Botniabanan påbörjades i augusti 1999
- Botniabanan AB har haft statens uppdrag att bygga Botniabanan.
- Sträckan omfattar 19 mil järnväg med 140 broar och 2,5 mil tunnlar.
- Efter projektets slut hyr Botniabanan ut banan till Trafikverket
- Maxhastighet för persontåg: 250 km/t
- 25 tons axellast vilket möjliggör tunga godstransporter

2010-08-27