Infrastrukturministerbesök på Infranord

Ett femtontal representanter från Näringsdepartementet, Trafikverket och Infranord samlades fredagen den 13 april i Storviks anrika stationshus för att diskutera villkoren för järnvägsunderhållsarbete.


Infranords VD Niclas F Reinikainen gav tillsammans med Per Erik Bodin, Regionchef Mitt och platschef Åke Ryman en utförlig beskrivning av vad som görs längs spåren.
Det omfattande kontaktledningsprojektet i Storvik/Ockelbo startade i våras och kommer att pågå fram till sommaren 2013. Kontaktledningarna byts ut på hela sträckan. Totalt byggs drygt 900 nya fundament och stolpar samt sju nya s.k. AT-transformatorer.


– Kontaktledningsbytet kommer att minska störningar i framförallt godstrafiken och ökar kapaciteten för framtida järntransporter på Norra stambanan, sa Niclas F Reinikainen.


Trafikverket har räknat med att behovet av järnvägstransporter genom Bergslagen kan öka med 50 procent under de kommande tio åren. Det betyder att stora investeringar måste göras för att tillgodose det ökade behovet.


Typisk Infranordprojekt
– Det här är ett typiskt projekt för Infranord, ett underhållsprojekt åt Trafikverket som är vår dominerande kund, berättade Niclas F Reinikainen.

Diskussionen under dagen handlade om hur arbetet och samarbetet mellan olika aktörer kan förbättras och hur underhållsarbetet kan bedrivas på ett mer effektivt sätt. Bland annat kan bra upphandlingar och industriella metoder leda till ökad kostnadseffektivitet och kortare ledtider.

– Vid själva kontaktledningsbytet kommer vi att använda ett trådbyteståg som är ”en liten industri”, sa Peter Björklund, projektledare på Trafikverket.  Vi kör med helavstängning i åtta timmar och kan då byta 1 500-1 600 spårmeter per skift, från rivning till färdigt spår.

Ministern berättade att hon ställer sig positiv till ett ökat samarbete mellan underhållsföretag och Trafikverket, men poängterar att även tågoperatörer måste vara med i samarbetet. Konkret kan det översättas till hur man ska sköta underhåll utan att störa trafiken för mycket och hur man kan samverka mellan olika företag och myndigheter för att arbetet ska kunna skötas bättre och snabbare.

Läs artikeln i Gefle Dagblad, 14 april
http://gd.se/nyheter/sandviken/1.4612674-minister-utan-pengaloften

2012-04-16