Förberedande entreprenad på Citybanan

Tekniker jobbar med kablar

Våren 2013 vann Infranord två delkontrakt på Citybanan. Dels en återflytt av två spår samt ny växelförbindelse mellan Årstaberg och Älvsjö samt omfattande signaländringar i Älvsjö och Stockholm Södra ställverk.

Projektet genomförs i två etapper med ett uppehåll på några månader emellan. Etapp ett innebär att få igång trafiken på det nya spårläget på en 700 meter lång sträcka samt att flytta och platsbygga en växel. Etapp två innebär en förlängning av spåren med ytterligare 600 meter samt att lägga in en ny prefabricerad växel.


Flera olika arbetsmoment pågår samtidigt; dels anläggs spårbädden på den norra sidan medan spåren byggs på den södra sidan. Inom kort kommer nya kontaktledningsstolpar att sättas upp och förberedas för montering av ny kontaktledning. Dessutom innebär projektet även att nya kablar kopplas in i signaler och skåp.


Roger Sennebäck, eltekniker på Infranord arbetar med att förbinda de bägge S-rälerna med varandra för att förstärka jordningen.


- Numera använder vi oss ofta av silverfärgad kopparkabel för att försöka komma till rätta med de omfattande kopparstölderna som järnvägen har drabbats av under senare år. Ibland används även aluminium för att minska stöldrisken.

2013-07-02