Infranord rustar upp järnvägssystemet i Blekinge

Järnvägsspår

Järnväg sydost är ett projekt som innebär upprustning av hela järnvägssystemet i Blekinge. Det inledande projektet var en total upprustning och nytt spår på den 52 kilometer långa sträckan mellan Emmaboda – Karlskrona som utförts under total avstängning. Uppdraget har varit ett så kallat Best uppdrag där Infranord i hög grad samverkat tätt ihop med Peab, Vectura och Trafikverket. I uppdraget har man haft platskontor tillsammans med alla entreprenörer för att på det sättet kunna samverka så långt som möjligt.

Infranord vann det inledande uppdraget och har därefter vunnit optioner om ytterligare sju uppdrag längs järnväg sydost, runt om i Blekinge.

En av optionerna har varit att elektrifiera Verköspåret ner till Polenfärjornas hamn i Karlskrona. Tidigare har det bara gått diesellok längs sträckan. För att spara ekonomi i uppdraget initierade Infranord att använda material från det inledande uppdraget mellan Emmaboda – Karlskrona.  Det har inneburit att man har återanvänt spår och slipers, samt även renoverat befintliga elskåp och signaler. Genom att återanvända och renovera fungerande produkter har man lyckats spara cirka tre miljoner SEK.

- Det är bra att nyttja och återanvända så mycket som möjligt där det går. Många av de gamla produkterna är dessutom mycket bättre än nya, säger Niklas Malmborg och Roger Öhling, signaltekniker i uppdraget.

Längst ner vid hamnterminalen i Karlskrona har Infranord också byggt en bangård där man ska kunna lasta trailers och containers.  Verköspåret ägs av Karlskrona kommun och som tilläggsuppdrag har Infranord fått drifts- och underhållskontraktet från och med då banan tas i bruk den 30 september.

2013-09-19