Sveriges största infrastrukturprojekt

Bild på tågnedgång i en stad

Den toppmoderna 17 kilometer långa järnvägsförbindelsen, knyter samman de olika skånska regionerna med Danmark. Genom att göra Malmö C till en genomfartsstation har upptagningsområdet för Öresundstrafik ökat väsentligt och restiderna för pendlare mellan Sverige och Danmark har minskat drastiskt.

Infranord tidigare Banverket Produktion har varit inblandad i projektet sedan 2005 och utfört järnvägstekniska installationer på sträckan söder om station Hyllie, genom tunnlarna och fram till den underjordiska stationen Malmö C. Att bygga under jord ställer speciella krav på noggrannhet i konstruktionsarbetet, därför har dubbelspåret i tunnlarna gjutits in i betong medan järnvägen ovan mark är konventionellt anlagd. Infranord har även stått för både hög- och lågspänningsinstallationer samt inredning av el i tvärtunnlar inklusive luftbehandling samt system för tele- och datakommunikation fram till Öresundsbanan. Byggnationen påbörjades 2005 och invigdes i december 2010.

 

Infranord har sedan starten haft kontraktet för drift och underhåll. Järnvägstekniken inom Citytunneln är modern. Bland annat är redan ERTMS installerat. Då både Sverige och Danmark valt att gå över till den nya signalanläggningen först 2020 styrs Citytunneln idag med ATC. Men då ERTMS redan är installerat kan man byta signalanläggning över en natt. På grund av detta ställs också speciella tekniska krav på de tåg som får gå där.

- Det är fortfarande en del arbete med garantifrågor och varje vecka har Infranord två nätter till förfogande att utföra spårarbeten i de båda tunnlarna, säger Evelina Anderberg, arbetsledare för Citytunneln på Infranord.

Citytunneln har tre stationer, Malmö central, Triangeln och Hyllie som förvandlats till en helt ny stadsdel. De nya stationerna har medfört att pendelresenärerna har sparat åtskilligt med tid.

- Infranord har också beredskap för Räddningstjänsten i Citytunneln. Därför har Infranord en räddningslastbil i Hyllie som ska vara på plats vid olycka inom en timme. Räddningsföraren är i tjänst dygnet runt.

2011 tilldelades Citytunneln årets stora samhällsbyggarpris, med motiveringen ”att målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har överträffats och att man skapat tågstationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning”. Men bygget var inte bara samhällsmässigt en framgång, det är även unikt att kostnaden blev 1 miljard lägre än föreslagen budget.

 

2013-09-05